Termeni si Conditii

În momentul plății avansului și semnării contractului comanda devine fermă, Prestatorul (Sc.Indemn Mariaj.Srl-D) rezervă ziua evenimentului comunicată de Beneficiar și nu va mai face alte rezervari care să interfereze cu evenimentul. Din acest motiv avansul este nerambursabil.

Prestatorul se obligă să ofere următoarele servicii:
– fotografierea evenimentului pe toată perioada desfășurării acestuia, până a doua zi la orele 06.00, depășirea acestei ore presupunând costuri suplimentare;
– transpunerea fotografiilor si filmarilor pe suport optic DVD sau Stick.
– să livreze fotografiile finale, în format Jpg, Si filmarea în termen de 90 zile de la data în care s-a terminat evenimentul.
– să păstreze copii de siguranță ale filmarilor si fotografiilor finale timp de 6 luni în arhivele personale.

– fotografiile vor fi predate la o rezoluție suficienta pentru printuri dimensiune 20-30 cm;
– NU se vor preda Benefeciarului fotografiile în format brut, RAW. Ele vor fi predate doar în format Jpg.
– Predarea fotografiilor se va face într-o locație stabilită de comun acord de către părți.
– Editarea fotografiilor se va face pentru a obține calitatea maximă. Se vor preda fotografiile editate din punct de vedere al luminozității, contrastului, balans de culoare, claritate, convertire selectiva alb negru/sepia; toate aceste editari se vor face în stilul specific al fotografului;

Beneficiarul se obliga :
– să achite valoarea contractului în numerar, punctul 3, după terminarea evenimentului.
– să-și facă copii de siguranță pentru materialul primit.
– să asigure condiții optime de lucru pentru Prestator; Aprobările necesare pentru fotografierea si filmarea în locațiile stabilite, cât și acordul tuturor persoanelor care vor apărea în imagini vor fi obținute de Beneficiar.
– să ofere exclusivitate Prestatorului. Beneficiarul poate permite familiei și prietenilor să fotografieze evenimentul fără scop comercial dar sa nu interfereze cu prestația Prestatorului. Dacă în opinia Prestatorului o persoana (sau persoane) afectează/interferează cu îndatoririle Prestatorului, Beneficiarul trebuie să solicite persoanei/persoanelor respective sa înceteze să mai fotografieze/desfășoare alte activități.
– să ofere Prestatorului dreptul de a folosi fotografiile rezultate în urma acestui contract pentru promovarea activității sale.
– să nu intervină printr-o altă editare asupra fotografiilor finale primite de la Prestator.
– să ofere în timpul recepției mâncare, apă, cafea, un loc cu vizibilitate asupra evenimentului si contact vizual cu beneficiarul.

Daune
– în cazul unor accidente/defectiuni de ordin tehnic care duc la pierderea totală sau parțială de material fotografic din cadrul evenimentului, Prestatorul este absolvit de orice vină și va cădea de acord cu Beneficiarul să se scada un procent din pretul contractului, în functie de cantitatea și importanța materialului fotografic pierdut.
– în cazul neglijenței anumitor părti (invitați, personal din cadrul restaurantului) ce duc la deteriorarea echipamentului foto pe durata evenimentului, Beneficiarul este obligat să ofere toate condițiile și solutiile de rezolvare a daunelor survenite. (Decont service)

Detaliile sistemului propriu de bonusare:

– Fiecare viitor client venit prin la recomandarea unui fost client va beneficia de o reducere de 30% din pretul total al serviciilor contractate.

Forța majoră convenită ca fiind acel eveniment absolut imprevizibil şi de neînlăturat (razboi, cutremur, inundatii, revolte, incendii, deces în familie până la rudele de gradul II, condiții de vreme extremă, legi sau restricții guvernamentale) care împiedică partea sau părţile să-şi îndeplinească obligaţiile asumate prin contract, exonerează de răspundere partea care o invocă în condiţiile prezentului contract. În eventualitatea îmbolnavirii neasteptate a Prestatorului, acesta va face eforturi rezonabile pentru a găsi un înlocuitor (fotograf si Cameraman) care să se ocupe de fotografierea evenimentului la data și ora stabilită. Dacă Prestatorul nu poate trimite un înlocuitor, va îapoia complet contravaloarea avansului plăit de Beneficiar si nu va mai avea nici o obligație contractuală față de Beneficiar. Prestatorul își rezervă dreptul de a refuza fotografierea în aer liber dacă condițiile atmosferice sunt neprielnice. Beneficiarul va trebui să ofere o locație alternativă în eventualitatea unei vremi nefavorabile